2024 Staj


STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU

SGK ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

STAJ SÖZLEŞMESİ

UYGULAMALI EĞİTİMLER KOMİSYONU YÖNERGESİ

DEÜ HASTANESİ  UYGULAMALI EĞİTİMLER PROTOKOLÜ

STAJLARA ÖN ŞART OLAN DERSLER

BAHAR DÖNEMİ STAJ İŞLEMLERİNDE ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEĞİ YOL HARİTASI

Sevgili Öğrencilerimiz;

Stajınıza başlamadan önce aşağıda belirtilen STAJ İŞLEMLERİ ile ilgili basamakları önce dikkatlice okumanız sonra da adım adım uygulamanız gerekmektedir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Yüksekokul Müdürlüğü

* STAJLAR     

1.Grup

01 Temmuz – 14 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır.

2.Grup

12 Ağustos – 25 Eylül 2024 tarihleri arasında olacaktır.

Öğrenciler isterlerse kendi bulundukları şehirlerde “İl Sağlık Müdürlüklerine,  Şehir Hastaneleri, Özel hastanelere başvurarak” staj yapabilirler.

*07 Haziran 2024 Cuma günü Saat 17.00 ‘YE KADAR STAJ EVRAKLARININ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKLİDİR.

*Staja başlayıp herhangi bir sebepten dolayı staja devam edemeyecek öğrencilerin Yüksekokul Müdürlüğüne mazeretlerini bildiren bir dilekçe ile başvurmaları gerekmekte olup, Yüksekokulumuza bilgi vermeyen öğrencilerden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ücret geri talep edilecektir.

*Staja başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi online olarak verilecektir.  Sınav yapılarak sertifikaları almaları zorunlu olacaktır.

STAJ YERİ BELİRLEME İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

  1. “Staj Başvuru ve Kabul Formu”nun Yüksekokulumuz web sayfasından https://saglikhmyo.deu.edu.tr/staj/çıktısı alınacaktır.
  2. Yüksekokulumuz Staj sözleşmesi https://saglikhmyo.deu.edu.tr/staj/3 nüsha halinde doldurulup imza işlemleri bittikten sonra 1 nüshası iş yerine 2 nüshası öğrenci işleri birimine verilmesi gerekmektedir.
  3. “Staj Başvuru ve Kabul Formu”nun staj yapılacak kurum tarafından doldurularak, Program Staj Komisyonu Üye Onayı ile Program Başkanı onayı yapıldıktan sonra Müdür Yardımcısına onay sonrası belge öğrenci işleri birimine teslim edilecektir.
  4. “SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Öğrenci Bilgi Formu” https://saglikhmyo.deu.edu.tr/staj/Yüksekokulun web sayfasından indirilip elektronik ortamda doldurularak, 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve yukarıda belirtilen iki belge ile birlikte belirtilen işlemler yapıldıktan sonra 06 Mayıs-07 Haziran 2024 tarihleri arasında imza karşılığı teslim edilecektir.

STAJA BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1.Staja başlamadan önce Yüksekokul Öğrenci İşlerinden; Staj Karnesi ve Staj Değerlendirme Formu zarfı alınacaktır. Programlara göre staj karnesi teslim tarihleri duyuru panolarında ve Yüksekokulumuz web sayfasında duyurulacaktır.

2.“Staj Karnesi” öğrenci tarafından karnede açıklandığı şekilde doldurulacak, Staj Değerlendirme Formu ile birlikte stajın yapılacağı iş yeri sorumlusuna teslim edecektir; böylece öğrencilerimiz staja başlamış olacaktır.

3.Staj bitiminde de öğrenci iş yeri tarafından doldurulan “Staj Değerlendirme Formu”nu kapalı ve mühürlü zarf içerisinde olmak koşuluyla teslim alıp ve “Staj Karnesi” ile birlikte Yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine 15 gün içerisinde  teslim edilecektir. Belirtilen tarih  dışında staj dosyası kesinlikle teslim alınmayacaktır.

4.Staj sonrası “Staj Mülâkatı” yapacak programlar için; öğrencilerin ilan edilecek staj mülakat tarihlerini yine web sayfası ve duyurulardan takip etmeleri gerekmektedir.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast