Tarihçe, Misyon ve Vizyonumuz


TARİHÇE

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21 Kasım 1989 tarihli toplantısında sağlık alanındaki nitelikli insan gücü açığının kapatılması amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir.

Üniversitemiz  Senatosunun 06 Şubat 1990 tarihli toplantısında aldığı karar, Yürütme Kurulunun 16 Mart 1990 tarihli toplantısında incelenmiş ve 1990-1991 eğitim-öğretim yılında “Hemşirelik”, “Radyoloji” ve “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programlarının açılmasına, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” Programının 1991-1992 eğitim yılında, “Radyoterapi” Programının 1992-1993 eğitim yılında, “İlk ve Acil Yardım”  Programının 1993-1994 eğitim yılında, “Anestezi” Programının 1994-1995 eğitim yılında, “Odyometri” Programının 2008-2009 eğitim yılında, “Nükleer Tıp Teknikleri” Programının 2012-2013 eğitim yılında, “Ağız ve Diş Sağlığı” Programının 2016-2017 eğitim yılında açılarak ve hangi programa kaç öğrencinin alınacağı 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Toplam dokuz programda eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

MİSYONUMUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; sağlık alanında; uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, tercih edilen, üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki becerilerle donatılmış ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü eğitim kurumu olmaktır.

Müdürlerimiz;

Prof.Dr. Necla ÇEVİK (1990-1996)

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR (1996-2002)

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN (2005-2011)

Prof.Dr. Atila AKKOÇLU (2014-2016)

Prof.Dr. Günay KIRKIM (V.) (2016-2016)

Prof.Dr. Pınar BALCI (2016-2017)

Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK (2017-2020)

Prof.Dr. Günay KIRKIM (2020-……)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast