Kalite Komisyonu


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kalite politikası; kalite yönetim sistemi çerçevesinde sürekli gelişen, eğitim, öğretim, araştırma alanında etkin, paydaşları ile birlikte uluslararası standartlarda öncü kurum olmaktır.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kalite hedefleri;

*Sağlık ve eğitim alanında akademisyen ve öğrencilerimizin katılabileceği yılda en az bir konferans/ sempozyum veya kurs düzenlemek.

*Yüksekokulumuz web sayfasında yer alan bilgileri güncel tutmak.

*Yüksekokul çalışanlarımızın hizmet içi eğitimlerine (yılda en az 5 saat ) ağırlık vermek ve düzenli bir hale getirmek.

*Yılda bir kez Yüksekokul Akademik ve İdari Personel ile öğrencilerimizin katıldığı sosyal bir etkinlik düzenlemek.

*Yüksekokulumuz akademik personelinin katıldığı ya da planladığı yılda en az bir akademik proje üretmek.

*Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik geribildirimlerin uygulanmasını sağlamak ve bu geribildirimler doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerini izlemek.

*Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından üretilen bilimsel yayınları/etkinliklerini izlemek.

Kalite Yönergesi

PUKÖ KAYIT FORMU

Toplantı Tutanağı

Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Serpil MUNGAN DURANKAYA        (Komisyon Başkanı) 

Doç. Dr. Ayla AÇIKGÖZ                                   (Üye )

Öğr. Gör. Deniz Sezer KUTLUK                         (Üye)

Öğr. Gör. Haticetül Kübra YENİ                        (Üye)

Bilgisayar İşletmeni Savaş DAĞ                         (Üye)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast