Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Programın Adı : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1991-1992

Program Başkanı :  Prof. Dr. Mehmet ATEŞ (2022 )

Program Bşk.Yard.: Doç. Dr. Oya SAYIN

Önceki Program Başkanları : 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇIMRIN ( 2015-2022)

Dr. Öğr.Üyesi Nevcivan GÜLDAŞ (2011-2015 )

Dr. Öğr.Üyesi Dilek ÇIMRIN (2008-2011)

Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL (2002-2008)

Dr. Öğr.Üyesi Giray YALAZ (1997-2002)

Doç. Dr. Ayşe YÜCE  (1996-1997)

Doç. Dr. Banu ÖNVURAL  (1996-1996)

Doç. Dr. Gül GÜNER  (1991-1996)

Programın Kuruluşu :

1991-1992 Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi laboratuvar Programı eğitime başlamıştır. 

Programın Amacı :

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji,patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal analizleri yapacak eleman yetiştirmektir. Sağlık Meslek lisesinin tıbbi laboratuvar bölümü mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.

Eğitimin İçeriği :

Tıbbi laboratuvar teknikerliği Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadır. Mesleki dersler olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları,patoloji, genetik, hematoloji, endokrin derslerinin yanı sıra anatomi, fizyoloji,etik,yabancı dil,Türk dili ve Atatürk ilkeleri dersleri verilmekte,2. dönemin büyük bir çoğunluğunda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı ve Kan merkezinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta olan yaz stajlarını hastane Laboratuvarlarında yapmaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Tıbbi Laboratuvar teknikerleri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast