Radyoterapi Programı

1 5

 

 

 

 

 

Programın Adı : Radyoterapi Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1992-1993

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı : Öğr.Gör.Zafer KARAGÜLER (2011 – )

Program Başkan Yard.  : Sağ.Fiz.Seray KURT

Önceki Program Başkanları :

Prof. Dr. E.Rıza ÇETİNGÖZ  (1999-2011)

Prof.Dr.Münir KINAY (Kurucu Başkan) (1992-1999)

Programın Kuruluşu:

1992-1993 Eğitim – öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyoterapi Programı eğitime başlamıştır.

Programın Amacı:

Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Radyoterapi teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanları kontrol etme, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok yapma, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Radyoterapi teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanı etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, yetki alanındaki görev ve işlemleri yerine getirir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Önceki yıllarda, radyoterapi bölümlerinde işe başlayan kişiler yalnızca, hizmet içi kurslarında ve iş başında eğitilerek radyoterapi teknikeri olarak istihdam edilmekteydiler. Radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçler sayı ve nitelik bakımından oldukça yetersizdi.

Zamanla, teknolojik gelişmelere paralel olarak, radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçlerin niteliklerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Kullanılmakta olan araç ve gereçlerin özellikle radyoaktif etkileri bir ölçüde kontrol altına alınmış olmasına karşın, çalışma şartları, meslek elemanları üzerinde hala önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Günümüzde meslek elemanları, örgün öğretim kurumlarında almış oldukları meslek eğitiminin yanısıra, işbaşı ve meslek içi eğitim kursları yoluyla eğitim düzeylerini geliştirebilmektedirler. Radyoterapi alanında kullanılmakta olan makineler ve ekipman büyük ölçüde ithal ürünlerdir. Dolayısı ile kullanılmakta olan makineler ve ekipman Avrupa standartları düzeyindedir. Diğer taraftan, radyoterapi hizmetlerinde kullanılmakta olan araçlar ve ekipmandaki hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır.

Radyoterapi teknikerleri, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile meslek elemanlarının istihdam alanları yaygınlaşmaya başlamıştır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları ve Radyoterapi Teknikerleri Derneği ile iş birliği yapılır.

Meslek içerisinde uzmanlaşmaya dayalı olarak gelişen bir alt branşlaşma eğilimi görülmemekte, ancak bazı sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, tedavi cihazlarının tiplerine göre uzmanlaşma uygulamalarına rastlanabilmektedir. Mesleğin daha iyi yürütülebilmesi için, anatomi, onkoloji, radyasyon fiziği, radyobiyoloji, psikoloji ve bilgisayar kullanım bilgileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast