Odyometri Programı

1 4

 

 

 

 

 

Programın Adı : Odyometri Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 2008

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı : Prof.Dr.Günay KIRKIM (2014- )

Program Bşk.Yard.: Öğr.Gör.Dr.Serpil MUNGAN DURANKAYA

Programın Kuruluşu  :

Odyometri Programı 2008-2009 eğitim – öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Önceki Program Başkanları :

Prof. Dr. M.Bülent ŞERBETÇİOĞLU (2008- 2014)

Programın Amacı :

İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği :

İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması eğitimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca işitme engelli çocukların eğitimi de odyometrist eğitiminde önem taşımaktadır. Özel ve resmi sağlık sektörlerinin işitme ve denge bozuklukları alanında gerekli olan test bilgi ve becerilerine sahip odyometrist yetiştirmeye yönelik yürütülen bu eğitim, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin sözel iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları farkedebilme ve çözme becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastanede uygulanan test yöntemleri ile 1. ve 2. yılın sonundaki 1’er aylık yaz stajları, öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce olan deneyimi kazanmalarına olanak sağlamaktadır

İşitme kayıpları ve denge bozukluklarının kalıtsal nitelikte olanları daha çok doğumsal olarak ortaya çıkmaktadır. Edinsel nitelikte olanları ise daha çok ilerleyen yaşla birlikte kendini göstermektedir. Bu gerekçe ile ortalama yaşam süresinin genel olarak giderek uzamasına ve işitme kaybı ve denge bozukluklarına erken tanı konması ve müdahale edilmesinin sağlanması sürecinde odyometristlerin daha fazla istihdam edilmesi gerekecektir. Böylece odyometristler gün geçtikçe sağlık sistemine daha fazla entegre olmaktadır. Bu nedenle odyometristlerin tıbbi terminoloji ile iletişimsel bozukluklarla seyreden tüm hastalıkların niteliğini bilmesi gerekmektedir. Odyometristler işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı ve tedavisinde gerekli olan iletişimsel, psikolojik yaklaşım ve test tekniklerini önce teorik, sonra uygulamalı derslerle öğrenmektedirler.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur. İşitme cihazı ve koklear implant firmaları teknik eleman olarak yasal zorunluluk gereği odyometrist görevlendirmektedir. Bu firmaların Türkiye’de yaygın şube ağı kurma çabası verdikleri düşünüldüğünde, odyometristlere giderek daha fazla gereksinim olacağı düşünülmektedir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Doğumevleri, tıp merkezleri, vb), İşitme cihazı satış merkezleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Fizik ve İşitme Engelliler Öğretmenliği ” bölümüne dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast