Ağız ve Diş Sağlığı

1 9

Programın Adı : AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI

Eğitime Başlayış Tarihi : 2018

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı : Doç. Dr. Gülser KILINÇ (2018- )

Program Bşk.Yard.:  Öğr.Gör. Zafer Berk KÖSE

Programın Kuruluşu  :

2017-2018 Eğitim – öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Önceki Program Başkanları :

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT (2017- 2018)

Programın Amacı :

Diş hekimlerine klinik çalışmaları sırasında yardımcı olabilecek, klinik içerisindeki laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik eleman yetiştirilmesini sağlamaktır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndan mezun olanlara “ağız ve diş sağlığı ön lisans diploması” ile “ağız ve diş sağlığı teknikeri” unvan ve yetkisi verilir.

Eğitimin İçeriği :

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. Örgün eğitim verilmektedir. Öğrenci yeterlilikleri teorik ve pratik sınavlar ile klinik uygulamalar sonucu belirlenir. Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri, çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanırlar. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DEÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Üniversitemiz ayrıca, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Eğitim süresi 2 yıl olan programdan mezun olacak öğrenciler “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” ünvanı alacaktır. Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibariyle diş hekimi sayısının ise 20.00dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” olarak çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Devlet ve özel hastanelerde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Kamu ve Özel sağlık kuruluşları (Eğitim Diş Hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Diş Sağlığı Poliklinikleri, Özel Muayenehaneler) ile işbirliği içinde olunacaktır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı´nda başarılı oldukları takdirde, “Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi” gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast