Yatay Geçiş


Yükseköğretim kurumlarının aynı diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında geçişler yapılmaktadır.  

Dokuz Eylül  Üniversitesi’nde programlar ve bölümler arası  ile kurumlar arası yatay geçişler  ilgili yönetmelik kapsamında, fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar ve ilgili kurullar  tarafından karara bağlanarak başarı oranlarına göre ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulmak kaydıyla gerçekleştirilir.

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. 

D.E.Ü.Yatay Geçiş Açıklaması İçin Tıklayınız.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast