Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

1 7

 

 

 

 

 

Programın Adı : Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1990-1991

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı : Prof.Dr. Ali BALCI (2017-……)

Program Bşk.Yrd.: Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül YURT (2014-……)

Önceki Program Başkanları :

Doç.Dr.Nuri KARABAY (2014-2017)

Prof.Dr.Süleyman MEN (2013 -2014)

Doç.Dr.Mustafa GÜVENÇER (2013 Ocak-2013 Nisan)

Dr.Öğr.Üyesi  Ayşegül YURT (2011-2013)

Prof.Dr.Pınar BALCI (2010-2011)

Prof.Dr.Funda OBUZ (2007-2010)

Prof.Dr.Metin MANİSALI (2003-2007)

Doç.Dr.Enis İĞCİ (2001-2003)

Doç.Dr.Arzu KOVANLIKAYA (1999-2001)

Doç.Dr.Oğuz DİCLE (1996-1999)

Doç.Dr.Emine OSMA  (1990-1996)

Programın Kuruluşu  :

1990 – 1991 Eğitim – öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyoloji Programı açılmıştır.

Programın Amacı :

İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir. Sağlık Meslek lisesi Radyoloji bölümü mezunu öğrencileri bu programı tercih edebilirler. Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafında yayınlanan Üniversitelere giriş kılavuzunda yer alan ön koşullar aranmaktadır.

Eğitimin İçeriği :

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, Tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Yıl içi stajlarını hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, Özel ve Devlet Hastaneleri) Radyoloji bölümlerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta olan yaz stajlarını hastanelerin Radyoloji bölümlerinde ve tam donanımlı özel tıp merkezlerinde yapmaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Sağlık Bakanlığının son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik, tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast