İdari Birimler


ÖZEL KALEM

Selma ÖZDAŞ
Tel : 0232 4124701

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sevgi A. ÇAĞLAYAN
Birim Sorumlusu
Tel : 0232 412 47 10 - 11 - 16
Bedirhan ÖZDEMİR
Tel :0232 412 47 10
Savaş DAĞ
Tel :0232 412 47 11
Bircan UTKUN
Tel :0232 412 47 11
Ertan LEVENT
Tel :0232 412 47 11

ÖĞRENME KAYNAKLARI BİRİMİ

Nilay GÜREL
Tel:0232 412 4715

İNSAN KAYNAKLARI

Seval PELTEK
Tel:0 232 412 47 09
Hülya ÖZCAN
Tel:0 232 412 47 09

SOSYAL ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRÜ

Canip UZUN
Tel :0232 412 47 12

MALİ İŞLER BİRİMİ

Fatma ARI
Tel :0232 412470508 - 14

YAZI İŞLERİ

Canip UZUN
Tel :0232 412 47 12

SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ

M urat SOYSAL
Ayniyat Saymanı
Tel : 0232 4124707

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

M urat SOYSAL
Ayniyat Saymanı
Tel: 0232 4124707

DERSLİK / DESTEK HİZMETLERİ

Rafet ALTIN
Birim Sor.
Tel:0232 412 47 17
Yakup ATASAYAR
Tekn.Yard.
Tel:0232 412 47 17
Yıldız ATASAYAR
Tel:0232 412 47 17 (1.Kat)
Hayriye ÖZÇELİK
Tel : 02324124743 (2.Kat)
Selma UZUN
Tel : 02324124718 (4.Kat)
Alaaddin ÇINAR
Tel : 02324124747-48
Emin AVCIOĞLU

BİNA SORUMLUSU / TEKNİK HİZMETLER

Erol AKSU
Bina Sorumlusu
Tel :0232 412 47 05
Yakup ATASAYAR
Tekn.yard.
Tel: 232 412 47 17-47-48

İNTERNET SAYFA YÖNETİCİSİ

M urat SOYSAL
Ayniyat Saymanı
Tel: 0232 4124707

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast