Dikey Geçiş


Dikey geçişlerde; lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Fakülte/Yüksekokullarınca, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilebilir. 

Yabancı dille öğretim yapılanprogramlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

YÖK Dikey Geçiş Açıklaması


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast