İlk ve Acil Yardım

1 2

 

 

 

 

 

Programın Adı : İlk ve Acil Yardım  Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1993-1994

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı : Doç.Dr.Başak BAYRAM (2018-….)

Program Bşk.Yrd.: Öğr.Gör.Dr.Bennur KOCA

Önceki Program Başkanları :

Prof.Dr. Gürkan ERSOY  (2015-2018)

Dr.Öğr.Üyesi Başak BAYRAM (2014-2015 )

Dr.Öğr.Üyesi Rıdvan ATİLLA (2011-2014)

Öğr.Gör.Nursun ÜSTÜNKARLI (2011- 2011) 

Doç.Dr. Sedat YANTURALI  (2008- 2011)

Prof. Dr. Oya İTİL (2003-2005)

Dr.Öğr.Üyesi Gürkan ERSOY  (1999-2003)

Prof. Dr. Eyüp S. UÇAN  (1996-1999)

Prof. Dr. Necla ÇEVİK (1993-1996) (Kurucu Başkan)

Programın Kuruluşu  :

1993-1994 Eğitim – öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Türkiye de bir ilki başlatmıştır. Bu ilk, Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu ve o güne kadar herhangi bir ciddi çalışmanın yapılmadığı “ilkyardım ve acil bakım” konusunda atılmış önemli bir adım olmuştur. Ülkemiz için bu adımın atılmasında büyük emeği geçen programın kurucusu ve zamanın Yüksekokul Müdürü Sayın Prof. Dr.Necla ÇEVİK’in katkılarıyla Yüksekokulumuz ve Kanada Cambrian College ile işbirliği içinde program başlatılmıştır. Türkiye genelinde diğer üniversitelerde açılan programlara öncülük etmiş olan Paramedik programı 1993-1994 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Programın Amacı :

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği :

Paramedikler günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar, 112 uygulamaları ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Programa ait alt yapı :

Paramedik programında teorik eğitim kadar önemli olan uygulamalı eğitimlerin yapılması açısından uygun alt yapı ve ekipman mevcuttur. Programın kendine ait eğitim ambulansı vardır. Ambulansta her türlü acil vaka senaryosu uygulanabilmektedir. Ambulans kullanma becerilerini geliştirme uygulamaları yanı sıra sedye kullanma, yükleme-indirmeye yönelik çalışmalar da yapılmaktadır Öğrenciler teorik olarak gördükleri anatomi dersinin uygulamasını anatomi maketleri üzerinde yapabilme olanağına sahiptir. Öğrenciler Paramedik programına ait temel yaşam desteği maketleri (yetişkin- çocuk-bebek), ileri yaşam desteği maketi, entübasyon maketleri, travma maketi, yanık, kırık, travma demonstrasyon malzemeleri, intra müsküler, intra venöz girişim maketleri ile uygulama yapma imkanı bulabilmektedirler. Yüksekokul bünyesinde kendilerine ait dersliklerde teorik dersleri gören öğrenciler uygulamalar için Yüksekokul binasında bulunan ve paramedik programına ait olan uygulama salonunda vaka uygulamaları yapmaktadırlar. Bu uygulamalarda tüm ambulans ekipmanı (KED – Scoop sedye – sandalye sedye – travma tahtaları – tespit ekipmanı) ve maketler kullanılarak görsel ve uygulamaya dönük vaka uygulamaları program öğretim elemanlarının gözetiminde yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunların neredeyse tamamının Devlet sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde mezunlarımız özel Ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik,  tıp merkezleri vb), özel ambulans şirketleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ” bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast