Anestezi Programı

ansl

 

 

 

 

 

Programın Adı : Anestezi Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1994-1995

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı : Doç.Dr. Elvan ÖÇMEN  (2019- …..)

Program Başkan Yrd. : Doç.Dr. Oya SAYIN  (2018-…..)

Önceki Program Başkanları :

Prof.Dr. Volkan HANCI                 (2017- 2019)

Doç.Dr.B.Serhan YURTLU             (2014-2017)

Doç.Dr.Fikret MALTEPE                (2012-2014)

Prof. Dr. Erol GÖKEL                    (2011-2012)

Doç.Dr.Ayşe KARCI                     (2006-2011)

Dr.Öğr.Üyesi Aydın TAŞDÖĞEN     (1999-2006)

Prof. Dr. Zahide ELAR                  (1997-1999)

Prof. Dr. Emel SAĞIROĞLU          (1994-1997)

Programın Kuruluşu  :

Anestezi Programı, 1994-1995 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Programın Amacı :

Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği :

Anestezi Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim almaktadır. Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleriyle birlikte ingilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle desteklenmektedir. Yıl sonu (1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta) stajlarını bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ameliyathanelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın birkısmı kendi üniversitemiz binyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast